Kenan Institute Asia Kenan Institute Asia Leading provider of services for sustainable development in Asia.

KENAN'S LATEST MEDIA UPDATES

Press Releases

IBM, Kenan and Policymakers Join Forces to Drive STEM Towards Thailand 4.0

IBM Thailand Co., Ltd. and Kenan Institute Asia (Kenan) hosted a panel discussion on “Strengthening STEM Workforce for Thailand 4.0”.

Mar 21, 2016

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วม “เชฟรอน-คีนัน” ตั้งศูนย์พัฒนาทักษะอาชีพด้านยานยนต์ ขานรับนโยบายรัฐปั้นไทยสู่ฮับยานยนต์เอเชียภายใน 5 ปี

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจับมือโครงการ Chevron Enjoy Science - สถาบันคีนัน ลงนาม จัดตั้งศูนย์พัฒนาทักษะอาชีพในกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ ยกระดับและพัฒนาแรงงานวิชาชีพด้านยานยนต์ให้เพียงพอกับความต้องการภาคอุตสาหกรรม เตรียมพร้อมสู่ฮับยานยนต์เอเชียภายใน 5 ปี

Jan 27, 2016

Chevron and Kenan join forces with Surat Thani Province to launch a community-based tourism project to experience lives along the coastline

Chevron and Kenan team up with Surat Thani Province to maximize the potential of coastal local communities by introducing a sustainable tourism project to experience the coastal way of life with the aims of balancing the economic, social, and environmental dimensions of a community. The project will be implemented in 10 coastal communities and is expected to generate more equal income distribution.

Dec 01, 2015

“เชฟรอน – คีนัน” จับมือ ม.เทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา ยกระดับคุณภาพแรงงานสายอาชีวะป้อนอุตสาหกรรมภาคเหนือ

“เชฟรอน-คีนัน-สวทน.” ร่วมมือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตั้งศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพประจำภูมิภาคที่จังหวัดเชียงใหม่ ชูแผนส่งเสริมทักษะแรงงานสายอาชีวะป้อนภาคอุตสาหกรรม ตอบโจทย์ปัญหาการขาดแคลนแรงงานฝีมือ หนุนเพิ่มขีดความสามารถแข่งขันประเทศ

Nov 27, 2015

ไอบีเอ็ม จับมือ คีนัน และ ม. มหิดล เปิดโครงการ “Thai Teacher TryScience”

บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จํากัด สถาบันคีนันแห่งเอเซีย และสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล แถลงเปิดตัวโครงการ “Thai Teachers TryScience” เพื่อนำหน่วยการเรียนรู้ดิจิทัลด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับสะเต็ม (วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวะกรรม และคณิตศาสตร์) ของไอบีเอ็มมาใช้เพื่อพัฒนาศักยภาพให้แก่ครูไทย ให้มีความสามารถสอดรับกับนโยบาย“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

Sep 15, 2015

A Forum to raise the voice of Vietnam’s women

Give Her an Opportunity A Forum to raise the voice of Vietnam’s women Around Vietnam, individuals and civil society organisations are starting to have a greater say in the decisions that affect the country as a whole. Despite this movement towards greater political participation, however, not all voices are equal. Women, minorities, and the disabled are often underrepresented in public discourse and their needs and views are sidelined by those with louder voices. This September, the Give Her a Voice Forum will bring together leaders and staff from over 20 civil society organisation, along with government representatives, local and international…

Aug 16, 2015

การขยายผลโครงการโบอิ้ง เทล ยกระดับการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี สู่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

การขยายผลโครงการโบอิ้ง เทล ยกระดับการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี สู่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก เป็นที่ทราบกันดีว่าขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยที่ลดลง เป็นผลมาจากคุณภาพทางการศึกษาที่เสื่อมถอยลงทุกขณะ โดยรากเหง้าของปัญหาดังกล่าวมาจากการเรียนการสอนที่ไม่สมดุลย์ทั้งด้านเวลา และ บทบาทระหว่างครูและนักเรียนที่มักจะลงเอยด้วยการที่ครูสอนคนเดียวเกือบจะทั้งคาบ

Apr 01, 2015

กองทุนโลกและกระทรวงสาธารณสุขจับมือคีนันพัฒนาโมเดล “แก้ปัญหาโรคมาลาเรีย และอาการดื้อยา” ในพื้นที่ชายแดนไทย

สถาบันคีนันแห่งเอเซีย ร่วมกับ กรมควบคุมโรคฯ โดยการสนับสนุนจากกองทุนโลกลดการระบาดและการดื้อยาของผู้ป่วยโรคมาลาเรีย ที่องค์การอนามัยโลก ชี้เป็น 1 ใน 4 โรคที่ต้องเร่งแก้ไขในพื้นที่เสี่ยงสูง โดยเฉพาะ บริเวณชายแดนระหว่างไทย พม่า และกัมพูชา ด้วยโมเดล “Peopleware” เพื่อพัฒนาให้เด็กสามารถเป็นสื่อกลางแก้อุปสรรค “ภาษาถิ่น” 

Apr 01, 2015

Chevron joins forces with Kenan Institute Asia launching “Caltex Fuel Your School” campaign with aim to create educational opportunity for 30 schools in the Northeastern part of Thailand

Chevron (Thailand) Limited signed the Memorandum of Understanding to fund "Caltex Fuel Your School" CSR campaign with Kenan Institute Asia with aim to enhance the youth competency and broaden their education opportunities through innovative project-based learning process related to health, safety and environment. The project effort will be focused on 30 disadvantaged schools in Khon Kaen, Udonthani and Nong Khai.

Mar 04, 2015

Kenan Institute Asia released the “Literacy Improvement for better Finance in Thailand (LIFT)” research study, which details the three key problems behind Thailand’s rising household debt levels

Piyabutr Cholvijarn, President of Kenan Institute Asia, said “since April 2014, with support from Citi Foundation and the assistance of Citi, Thailand, Kenan Institute Asia (Kenan) has conducted a research study as part of the ‘Literacy Improvement for better Finance in Thailand (LIFT)’ project, which assessed Thai government policies relating to debt and savings, and engaged relevant stakeholders across all segments of society, including debtors, policy makers, and bankers.”