การอบรมเพื่อความปลอดภัยด้านดิจิทัลและการบริหารชุมชนออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ

(Online Security and Resiliency Training: OSRT)

ร่วมป้องกันและให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยด้านดิจิทัล เพื่อสร้างโลกดิจิทัลให้น่าอยู่ และส่งเสริมบทบาทพลเมืองดิจิทัล เตรียมพร้อมสู่การเลือกตั้งทั่วไปในประเทศไทย

เพื่อปกป้องการมีส่วนร่วมภาคพลเมือง (Civic Participation) และเสียงของชุมชน พร้อมทั้งการป้องกันความปลอดภัยด้านดิจิทัลในช่วงปีที่มีการเลือกตั้งทั่วไปในประเทศไทย และสนับสนุนหน่วยงานที่มีบทบาทภาคพลเมืองไทย เช่น องค์กรภาคประชาสังคม องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร องค์กรเพื่อชุมชน (Civic Actors) ที่ทำงานและขับเคลื่อนเรื่องการมีส่วนร่วมภาคพลเมืองในพื้นที่ออนไลน์ ให้ได้รับประโยชน์จากการทำความเข้าใจวิธีการใช้เครื่องมือสื่อสังคมออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มความปลอดภัยด้านดิจิทัลสำหรับการมีส่วนร่วมของพลเมือง และเพื่อให้โลกออนไลน์มีความปลอดภัย และยืดหยุ่นมากขึ้นสำหรับองค์กรในภาคส่วนต่าง ๆ ที่ทำงาน และทำหน้าที่เป็นตัวแทน หรือกระบอกเสียงของชุมชนที่หลากหลายทั่วประเทศไทย

COURSE OUTLINE

การเคลื่อนไหวในยุคดิจิทัล: วิธีป้องกันเรื่องความปลอดภัยในโลกออนไลน์

 • สุขอนามัยดิจิทัลขั้นพื้นฐาน (Digital Hygiene)
 • แนวปฏิบัติที่ดีที่สุดเกี่ยวกับความปลอดภัยส่วนบุคคลในโลกออนไลน์
 • เครื่องมือความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยที่คุณสามารถใช้ได้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ของ Meta

การสร้างและจัดการชุมชนออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพด้วย Facebook group และเทคนิคการจัดการกลุ่มชุมชนออนไลน์

 • พลังของชุมชนออนไลน์และบทบาทของผู้จัดการชุมชน
 • ระบุแพลตฟอร์มที่เหมาะกับชุมชนของคุณ
 • กลุ่มบน Facebook และเคล็ดลับในการจัดการกลุ่ม

แนวปฏิบัติและเครื่องมือการโฆษณาเกี่ยวการเลือกตั้ง และการเมือง

 • ทำความรู้จักกับโฆษณาที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งและการเมือง
 • ข้อกำหนดการโฆษณาและการประกาศการสงวนสิทธิ์ความรับผิดชอบ
 • การใช้ประโยชน์จาก Ads Library

สุขภาวะทางดิจิทัลในระดับองค์กร

 • ทบทวนสุขภาวะดิจิทัลในระดับองค์กร
 • แนวปฏิบัติที่ดีเพื่อการสร้างสุขภาวะในองค์กร

เนื้อหาในการอบรมนี้ถูกจัดทำขึ้นมาโดยเฉพาะสำหรับองค์กรภาคประชาสังคม องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร องค์กรเพื่อชุมชน (Civic Actors) ที่ทำงานและขับเคลื่อนเรื่องการมีส่วนร่วมภาคพลเมือง (Civic Participation) ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งและประเด็นทางการเมือง เพื่อร่วมเรียนรู้แนวทางการสร้างปฏิสัมพันธ์เชิงบวก การใช้เครื่องมือการจัดการชุมชนออนไลน์ และป้องกันอันตรายทางออนไลน์เพื่อเตรียมพร้อมให้แก่ชุมชนและเครือข่ายของท่านในการเลือกตั้งทั่วไปในประเทศไทย

การอบรมนี้เหมาะสมสำหรับผู้บริหารองค์กร ผู้ที่ดูแลด้านความปลอดภัยทางออนไลน์ และจัดการชุมชนหรือกลุ่มออนไลน์โดยเนื้อหาส่วนใหญ่จะเน้นการแนะนำเครื่องมือและเทคนิคต่างๆ ที่จะสามารถไปปรับใช้ได้โดยง่าย

อบรมฟรี ผ่าน ZOOM

วันพุธที่ 26 เมษายน 2566

เวลา 09.00 - 12.00 น.

ขยายเวลารับสมัครถึงวันที่ 24 เมษายน 2566

** รับจำนวนจำกัด **

อบรมภาษาไทย
รับประกาศนียบัตร (E-Certificate) หลังการอบรม

เวลา
หัวข้อและวิทยากร
8.45 – 9.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมออนไลน์และเตรียมความพร้อม
9.00 – 9.10 น. ต้อนรับและแนะนำโครงการ โดยตัวแทนจาก Meta (Facebook ประเทศไทย)
9.10 – 10.00 น. การเคลื่อนไหวในยุคดิจิทัล: วิธีป้องกันเรื่องความปลอดภัยในโลกออนไลน์ โดย ดร.ภูมิ ภูมิรัตน (ภูมิ) Community Defense Lead, Cybersecurity Policy, Meta
10.00 – 10.50 การสร้างและจัดการชุมชนออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพด้วย Facebook group และเทคนิคการจัดการกลุ่มชุมชนออนไลน์ โดย คุณขจีภรณ์ เตชะทวีกิจกุล (โบว์) Partner Development Manager, Community Partnerships, Meta
10.50 – 11.00 พัก 10 นาที
11.00 – 11.30 แนวปฏิบัติและเครื่องมือการโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และการเมือง โดย คุณขวัญชนก เรืองขำ (ขวัญ) Partner Manager in the Government and Social Impact, Meta
11.30 – 11.50 ร่วมทบทวนสุขภาวะทางดิจิทัลในระดับองค์กร โดย คุณปิยวรรณ ไชยวิเศษสกุล (ทราย) ผู้จัดการอาวุโสด้านโครงการชุมชนยั่งยืน, Kenan Foundation Asia
11.50 – 12.00 ตอบแบบสำรวจและจบกิจกรรม

แนะนำวิทยากร

คุณขวัญชนก เรืองขำ (ขวัญ)

Partner Manager in the Government and Social Impact, Meta

ขวัญชนก เรืองขำ (ขวัญ) เป็นผู้จัดการฝ่ายหุ้นส่วนธุรกิจ เธอช่วยให้ความรู้แก่รัฐบาลในหลายประเทศ เช่น ไทย ลาว และกัมพูชา เกี่ยวกับวิธีการใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์ม/เครื่องมือ ของ Facebook เพื่อสื่อสารกับผู้คนของตนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ขวัญเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านหน่วยงานราชการให้แก่ Meta มามากกว่า 15 ปี  เธอเคยร่วมงานกับ United Nations และสถานทูตสหรัฐอเมริกา ตลอดจนบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของประเทศไทย

คุณขจีภรณ์ เตชะทวีกิจกุล (โบว์)

Partner Development Manager, Community Partnerships, Meta

ขจีภรณ์ เตชะทวีกิจกุล (โบว์) เป็นผู้จัดการชุมชนมืออาชีพ และที่ได้รับประกาศนียบัตรการรับรองจาก Facebook ขจีภรณ์มีประสบการณ์ในการทำงานมาแล้วในองค์กรข้ามชาติในหลากหลายประเทศ อาทิ ประเทศไทย ญี่ปุ่น และสิงคโปร์ ขจีภรณ์จบการศึกษาในระดับปริญญาโทสาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจากมหาวิทยาลัยวาเซดะ ประเทศญี่ปุ่น และในปัจจุบันได้ดำรงตำแหน่ง Partner Development Manager ในทีม Community Partnerships ที่ Meta โดยได้ทำงานกับผู้นำชุมชนเพื่อสนับสนุนให้พวกเขาสร้าง ขยาย และทำให้ชุมชนยั่งยืนอย่างมีความหมาย

ขจีภรณ์ เตชะทวีกิจกุล (โบว์)

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาพันธมิตร  (Community Partnerships Team, APAC)

ขจีภรณ์ เตชะทวีกิจกุล (โบว์) เป็นผู้จัดการชุมชนมืออาชีพ และที่ได้รับประกาศนียบัตรการรับรองจาก Facebook ขจีภรณ์มีประสบการณ์ในการทำงานมาแล้วในองค์กรข้ามชาติในหลากหลายประเทศ อาทิ ประเทศไทย ญี่ปุ่น และสิงคโปร์ ขจีภรณ์จบการศึกษาในระดับปริญญาโทสาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจากมหาวิทยาลัยวาเซดะ ประเทศญี่ปุ่น และในปัจจุบันได้ดำรงตำแหน่ง Partner Development Manager ในทีม Community Partnerships ที่ Meta โดยได้ทำงานกับผู้นำชุมชนเพื่อสนับสนุนให้พวกเขาสร้าง ขยาย และทำให้ชุมชนยั่งยืนอย่างมีความหมาย

ดร.ภูมิ ภูมิรัตน (ภูมิ)

Community Defense Lead, cybersecurity policy

ดร.ภูมิ ภูมิรัตน ดูแลงานฝ่ายนโยบายมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในเอเชียแปซิฟิกที่บริษัท Meta (เดิมชื่อ Facebook) ตั้นแต่ปี 2019 เพื่อเข้าใจปัญหาและหาแนวทางรับมือกับปัญหาภัยไซเบอร์บนบริการของบริษัทในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และได้ขยายขอบเขตงานไปสู่การเป็นหัวหน้าฝ่ายนโยบายดูแลปกป้องผู้ใช้และสังคมออนไลน์จากภัยความมั่นคงทั่วโลก เช่นการแฮ๊กบัญชีผู้ใช้ และเป็นผู้นำการปกป้องนักเคลื่อนไหว นักวิชาการ สื่อ นักสิทธิมนุษยชน และธุรกิจขนาดเล็ก จากคนที่ประสงค์ร้าย ดร.ภูมิ ได้รับปริญญาเอกในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เดวิส ในสาขาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และวิทยาการรหัสลับ และเคยเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ดร.ภูมิ เคยเป็นที่ปรึกษาให้หน่วยงานรัฐในประเทศไทยในหลายด้านเช่น ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ข้อมูลส่วนบุคคล เทคโนโลยีทางการเงิน และการกำกับดูแลเทคโนโลยี และเป็น Eisenhower Fellow ตั้งแต่ปี 2018

คุณปิยวรรณ ไชยวิเศษสกุล (ทราย)

ผู้จัดการอาวุโสด้านโครงการชุมชนยั่งยืน มูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย

ปิยวรรณ ไชยวิเศษสกุล (ทราย) เป็นผู้จัดการอาวุโสด้านโครงการชุมชนยั่งยืน บริหารโครงการด้านการพัฒนาชุมชน การพัฒนาผู้นำเยาวชนและเยาวชนด้อยโอกาส การเสริมพลังสตรีชายขอบ และการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันแบบพหุวัฒนธรรม ปัจจุบัน ปิยวรรณเป็นวิทยากรในโครงการ We Think Digital ตั้งแต่ปี 2020 และทำงานสนับสนุนความร่วมมือขององค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านพลเมืองดิจิทัลให้แก่กลุ่มคนที่หลากหลายทั่วประเทศ 

คุณปิยวรรณ ไชยวิเศษสกุล (ทราย)

ผู้จัดการอาวุโสด้านโครงการชุมชนยั่งยืน มูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย

ปิยวรรณ ไชยวิเศษสกุล (ทราย) เป็นผู้จัดการอาวุโสด้านโครงการชุมชนยั่งยืน บริหารโครงการด้านการพัฒนาชุมชน การพัฒนาผู้นำเยาวชนและเยาวชนด้อยโอกาส การเสริมพลังสตรีชายขอบ และการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันแบบพหุวัฒนธรรม ปัจจุบัน ปิยวรรณเป็นวิทยากรในโครงการ We Think Digital ตั้งแต่ปี 2020 และทำงานสนับสนุนความร่วมมือขององค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านพลเมืองดิจิทัลให้แก่กลุ่มคนที่หลากหลายทั่วประเทศ 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
OSRT-Training@kenan-asia.org
หรือติดต่อ ณัฐวดี (นา) 099-281-5005

เกี่ยวกับ Meta