พัฒนาผู้ประกอบการสตรี สู่เครือข่ายจัดซื้อในระดับสากล

Strengthening woman-owned business to international supply chain

เกี่ยวกับโครงการ

โครงการเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการสตรีให้เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และเพิ่มอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศ โดยการเพิ่มพูนศักยภาพ และทักษะที่จำเป็นในการเป็นผู้ประกอบการสตรีที่มีคุณภาพและสร้างสรรค์ รวมไปถึงทักษะการแก้ไขปัญหาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของธุรกิจในระยะยาว เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการสตรีในการเข้าสู่การแข่งขันด้านธุรกิจระดับประเทศ และระดับโลกในอนาคต

เส้นทางการเรียนรู้

Short introduction

 • อบรมการเขียนแผนธุรกิจ ขั้นสูง (Advanced BMC)

  โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียนแผนธุรกิจ

  ผู้ชนะการเขียนแผนธุรกิจจะได้รับประกาศนียบัตรจากโครงการ

 • อบรมการนำเสนอธุรกิจ (ฺBusiness Pitching)

  ผู้ชนะการเขียนแผนธุรกิจ จะได้เข้าร่วมการอบรมการนำเสนอแผนธุรกิจ (Business Pitching) กับผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศ

 • การให้คำปรึกษาธุรกิจ (ฺBusiness Consulting)

  คัดเลือกผู้นำเสนอธุรกิจได้ดีที่สุด เพื่อเข้ารับการให้คำปรึกษาด้านธุรกิจจากผู้เชี่ยวชาญ 

 • กิจกรรมการเจรจาธุรกิจ (Business Matching)

  เข้าร่วมกิจกรรมเจรจาธุรกิจกับบริษัทชั้นนำของประเทศไทย

Kenan Foundation Asia และองค์กรพันธมิตร

Trainer สายธุรกิจ

พบกับเทรนเนอร์สายธุรกิจ ผู้มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในด้านการเขียนแผนธุรกิจ การนำเสนอธุรกิจ การให้คำปรึกษาด้านธุรกิจ รวมไปถึงการทำการตลาดออนไลน์  พร้อมมาแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้ประกอบการทุกท่าน

ดร. วิชัย ลิมปิติกรานนท์

ผู้จัดการอาวุโส ด้านพัฒนาธุรกิจ
Kenan Foundation Asia

คุณพชร ยงจิระนนท์

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท SpeakPro Training จำกัด

ดร.อังศญา ศีพงศ์

ที่ปรึกษาอาวุโส ด้านพัฒนาธุรกิจ
Kenan Foundation Asia

คุณณัฐวดี กุลคีรีรัตนา

ที่ปรึกษา ด้านพัฒนาธุรกิจ Certified Trainer Meta Boost

ร่วมเดินทางไปกับเรา

ร่วมพัฒนาศักยภาพ และเพิ่มพูนทักษะที่จำเป็นในการเป็นผู้ประกอบการ ไปพร้อมกับเรา

พันธมิตร

ติดต่อเรา

โทรศัพท์

02 260 0380

อีเมล

StrenghtenMSMEs@kenan-asia.org